andra advent

Denna spegling av påskfastan lever kvar i att Jesu intåg i Jerusalem utgör predikounderlag såväl den första söndagen i advent som på Palmsöndagen. Traditionellt i kyrkan är advent alltså en tid av fasta, förberedelse och väntan inför firandet av Jesu födelse vid jul. Under talet fick julfastan benämningen "advent" och. Andra söndagen i advent är en av söndagarna i adventsfastan, och infaller mellan 4 och 10 december. Kort svar: Andra söndagen i advent är den söndag som infaller mellan 4 och 10 december. År är det 10 december. Advent är en period som börjar söndagen fyra veckor före juldagen och sedan löper över cirka fyra veckor. Det är de fyra söndagarna som kallas första, andra, tredje, respektive fjärde. andra advent