fågelinfluensan

Ett utbrott kan få stora konsekvenser för fågeluppfödare och kan påverka samhället. Sverige har haft flera utbrott av fågelinfluensa och det finns en hög beredskap för att upptäcka och bekämpa sjukdomen. Så sprids fågelinfluensa. Fjäderfä, till exempel ankor, gäss, höns och kalkoner, kan smittas av. Fågelinfluensa är en infektionssjukdom som framför allt sprids mellan fåglar. Folkhälsomyndigheten bedömer att risken att människor ska smittas i Sverige är i det närmaste obefintlig. Jordbruksverket sänkte den 30 mars skyddsnivån för fågelinfluensa från 2 till 1. Det innebär att fjäderfän och andra tama fåglar får gå utomhus igen. Det blir också åter tillåtet att anordna utställningar.

Fågelinfluensan - Uberpop Arbetsmarknadsnytt

Enstaka utbrott av den aggressiva formen och ett flertal utbrott av de mildare varianterna av fågelinfluensa har förekommit bland både fjäderfän och vilda fåglar i Europa efter Ett utbrott av högpatogen fågelinfluensa karakteriseras ofta av mycket plötsligt insättande sjukdom med många fåglar som dör akut, eventuellt i kombination med symtom i form av nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit och diarré. De allra flesta människor som infekterats har haft mycket nära kontakt med sjuka eller döda fjäderfä. Beslut om övervakning av fågelinfluensa Utbrott orsakade av influensavirus från vilda fåglar förekommer framförallt hos fjäderfä. Mer omfattande regler införs bara inom ett begränsat område kring ett specifikt fynd av fågelinfluensa. Fågelinfluensa lyder under epizootilagen. Publicerat 13 februari Fortsatt rapportering av fall av H7N9 i Kina Vederhäftig 20 mars Fågelinfluensavirus hos svanar i Stockholm Publicerat 30 januari Fågelinfluensa sprids åter i Kina Fler nyheter. Fågelinfluensan att försäkra sig om att inte smittas av kött från fjäderfä ska det upphettas till 70 °C i minst en sekund, och ägg i 60 °C i minst 3,5 minuter. Hittills är det två av dessa H-typer, H5 och H7, som har givit upphov till de varianter som har hög dödlighet och som räknas som högpatogen aviär influensa. Denna typ av fågelinfluensavirus har inte orsakat sjukdom bland människor. Virusen namnges sedan efter hur de olika typerna av dessa protein kombineras. Anmälningsplikt Fågelinfluensa lyder under kin long. Jordbruksverkets webbplats kommer bali karta vara stängd tisdagen den 12 december klockan samt onsdagen mio skåp 13 december klockan