fortbildning

Fortbildning. Sortera på: Namn | Datum. Alla kurser. 1 tillfälle(n). Advokaten som säljare – konsultativ försäljning och säljretorik, maj (12 kurstimmar). Datum. Tid. Utb. timmar. Kursplats. maj. 12 timmar. Sveriges advokatsamfund. Till anmälan. 1 tillfälle(n). Advokatsekreteraren – professionell. Centrum för fortbildning är ett samlingsnamn för ett pedagogiskt centrum i Stockholm, som arrangerar både lärarfortbildningar, språkutbildningar och föreläsningar i hela Sverige. Vi har kurser som är lämpliga som fortbildning för verksamma lärare i svenska och andra ämnen. I de flesta fall är kurserna också öppna för andra intresserade. Om frmanthology.info en skola är intresserad av en kurs, kan ni höra av er för att diskutera en uppdragsutbildning. Annars söker man kurserna som enskild student. fortbildning

Fortbildning Video

Introduktion till eLärande - Fortbildning för pedagoger

Fortbildning - ska

Läs mer om valideringsutbildningen på webben här. Access to further vocational training is of crucial importance to all employees. Swedish Arbetstagarna måste i högre grad informeras om behovet av fortbildning. Det ska finnas förskollärare i varje grupp. Rektorsprogrammet är obligatoriskt för nyanställda rektorer. Rektorer som gått rektorsprogrammet eller motsvarande och arbetat minst ett år som rektor. Lärare som redan är behöriga i svenska som andraspråk.